Disgrafi

Ön Koşul Beceriler

Özel eğitim içerisinde okuma yazma eğitimi Yeterliliği farklı olan bireylerimiz farklı yaş grupları ve farklı tanıları itibariyle aynı zamanda hazırbulunuşluk ve ön koşul becerileri üzerinden çok büyük önem arzetmektedir.

Bireylerimizin okuma yazma eğitiminde ön koşul beceri olarak işitsel uyaranları ve görsel uyaranları yerine getirmesi, telafuz üzerine yapılacak çalışmalar önemli olmakla birlikte, temel çizgileri çizebilme becerilerine sahip olması çok büyük önem arzetmektedir

Bu noktada gerek velilerimizin(ebeveynlerimizin), ve öğretmenlerimizin ön koşul becerilere ve hazırbulunuşluk seviyelerine uygun olmayan bireylerimizle ısrarla okuma yazma eğitimi vermesi veya vermeye çalışması, vermiş gibi göstermesi bireyimiz açısından oldukça yanlış olmakla beraber, hevesini kırabilecek bir noktaya da sebep olacağı unutulmamalıdır.


Yazmaya Hazırlık

Genel özellikler açısından bakıldığında özel öğrenme güçlüğü: “bilişsel yetenekleri normal sınırlar içinde ve ya üstünde olmakla birlikte, öğrenme sorunları yaşanması ” olarak tanımlanabilir. Bu tanımı açarsak: dinleme, konuşma, okuma, yazma, akıl yürütme ve matematik yeteneklerinin kazanılmasında ve kullanılmasında önemli güçlükler görülmesidir.

Bu bozukluğun tanılanmasında ayırıcı özelliğin, zeka düzeyi normal ya da normal üstü bireylerde görülüyor olması, okul öncesi dönemde bu sıkıntıların göz ardı edilmesi ya da fark edilememesi sonuçlarını doğurabilir. Ayrıca özel öğrenme güçlüğü tanımlanırken okuma - yazma – matematik alanlarında yaşıtlarından belirgin düzeyde gerilik özelliğinin vurgulanması da bireylerin genel olarak ilköğretim 2. 3. sınıflarda sorunlarla yüzleştirmeyi sağlamaktadır.


Yazma

Yazma güçlüğü (disgrafi) yaşayan çocuklar yaşıtlarına göre daha yavaş yazarlar. Harf, hece, noktalama ve dil bilgisi alanlarında problem yaşarlar. Yazı yazarken kelimeler arasında boşluk bırakmaz ya da bir kelimeyi parçalara bölerek düzensiz bir şekilde yazarlar.

Disgrafi okuma ve yazma sürecinin başlamasıyla fark edilebilir. Sayıları ve harfleri ters yazma, yazı yazarken bazı sesleri atlama, kelimelerin içindeki bazı harfleri büyük harfle yazma, yazım ve noktalama kurallarına dikkat etmeden yazma ve kelimelerin arasında boşluk bırakmadan yazma belirtiler görülebilmektedir.


İleri düzey Yazma Becerileri

Yazı yazma becerisi; karalama, anlamlı çizgiler çizme ve basit figürleri meydana getirme basamaklarından sonra olgunlaşma ve hazır bulunuşluk düzeyine erişebilir. Yazı yazmada görsel ve motor becerilerin koordineli bir biçimde kullanılması ile beklendik performansa ulaşır.

Bu işbirliği tamamen nörolojik bir süreçtir. Disgrafide yazı yazmada kullanılan ince motor (küçük kas) becerilerde ve el göz koordinasyonunda gerilik görülür. Görsel algıda veya motor becerilerde birey akranlarından geride bir performansa sahip ise yazı bozukluğu gözlemlenir. Hazır bulunuşluğu sağlanmamış olan çocuk 1. sınıfta yazma çalışmalarında arkadaşlarından geride kaldıkça özgüvenini ve yazmaya karşı olumlu tutumunu yitirir, sıkıntı ve bıkkınlık yaşayabilir.

Yazma becerisi yalnızca el ve parmaklarla ilgili bir motor beceri değildir. Sırt kaslarından başlayarak kol ve parmak kaslarına kadar bir çok kas hareketinin çalışmasıyla meydana gelmektedir. Yalnızca bilek ve parmak kaslarını kullanan çocuklarda çabuk yorulma davranışı gözlemlenmektedir. Henüz hazır olmadan yazı yazma öğretilen çocukların hevesinin kırıldığı ve daha sonra düzeltilmesi zor olan kötü yazı yazma alışkanlıkları geliştirdikleri gözlenmektedir.